Sunum

HEF DURFERRIT, HEF Grubun ticarileştirme koludur. HEF DURFERRIT, uluslararası ağımız sayesinde HEF Grup müşterileri için dünya genelindeki arayüz olmuştur.

HEF DURFERRIT tarafından pazarlanan ürünler şu dört kategoride gruplandırılır:

- Burçlar ve mafsallar

- Vakum biriktirme PVD / PACVD

- Nitrürleme

- İşlem Tuzları

HEF DURFERRIT, sorularınıza veya sorunlarınıza yerel olarak yanıt vermek için uluslararası bir ağ ile dünya genelinde mevcuttur ve ihtiyacınıza göre şunları sunabilmektedir:

- IREIS ile en iyi teknolojik seçimleri belirlemek için gelişmiş mühendislik ve test.

- İhtiyaçlarınıza uyan ürünler.

- TECHNIQUES SURFACES üretim iş ağında hizmetler

- Ekipman, sarf malzemeleri ve personel eğitiminin sağlanmasını içeren bir teknoloji transferi.

- Tesisinizin yakınında endüstriyel akışlarınıza işlem hizmetlerini entegre eden özel endüstriyel birimlerin kurulması.