Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

Tuz banyosu ısıl işlemi

HEF Durferrit tuzlarının geniş çeşitliliği 150 °C ila 1300°C aralığında bir sıcaklıkta eriyik formda kullanılabilir.

 • Nitrokarbürleme tuzları
 • Karbürleme ve karbonitrürleme tuzları
 • Katı karbürleme ürünleri
 • Tavlama ve sertleştirme tuzları
 • Yüksek hızlı çeliklerin ısıl işlemi için tuzlar
 • Su verme ve temperleme tuzları
 • Metalik yüzeylerin termokimyasal temizliği
 • Vulkanizasyon tuzları
 • Alüminyum ısıl işlemi için tuzlar
 • Karartma tuzları
 • Borlama ürünleri
 • Durdurucu bileşikler