Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

Değerlerimiz / Taahhütlerimiz

ÇALIŞAN HİSSEDARLIĞI

Grubun kurucusu Jean Jacques CAUBET, 1973’te başlatılan bir hisse teşvik planıyla HEF’in çoğunlukla çalışanlara ait olmasını istemiştir. Bu orijinal özellik, Grubun üzerinde durduğu temel sütunlardan biridir. Grubun gelişimini kalıcı şekilde inşa etmeyi mümkün kılmış ve çalışanlarının stratejik kararlara katılmasını sağlamıştır. Bu sermaye yapısı müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yenilikte ön sırada olmak için Grubun finansal özerkliğinin sürekli olarak Araştırma ve Geliştirmeye yatırım yapmayı sağlamasını garanti etmektedir.

Yenilik:

Araştırma ve geliştirme tarihsel olarak HEF Grubun faaliyetidir. HEF, araştırma faaliyetini kendi müşterileri ve harici müşterilerin ihtiyaçları için triboloji araştırması ve danışmanlıktan yüzey mühendisliğine genişletmiştir. HEF, teknoloji portföyüne ve araştırma kaynaklarına yenilerini eklemek için ulusal ve uluslararası ortaklıkları çoğaltmaktadır.

HEF toplumsal değişiklikleri desteklemekte ve şunlara yatırım yapmaktadır:

  • Kirletici emisyonların azaltılması
  • Yeni enerjiler
  • Yeni yüzey fonksiyonları

ULUSLARARASI

Yüzey mühendisliği gibi yüksek teknoloji alanında, en yenilikçi çözümlerinin yayılmasını sağlamak ve bunları herkese ulaşılabilir hale getirmek için HEF’in kendini hızlı şekilde Fransa’nın dışında bilinir hale getirmesi gerekmiştir. Ayrıca, dünya genelindeki bu erken ve kontrollü gelişim HEF Grubun kayda değer Araştırma ve Geliştirme çabalarını verimli hale getirmesini ve kendisini triboloji sorunlarının çözümünde hep ön sırada tutmasını sağlamaktadır. Bugün, Grup yaklaşık yirmi ülkede varlığını sürdürmekte ve büyük yüklenicilere Fransa veya Almanya’da sunulan ile aynı teknolojilerin ve aynı kalite seviyelerinin Çin, Polonya, Brezilya, Amerika, Türkiye vb. birimlerinde de mevcut olduğunu garanti edebilmektedir.

ÇEVRE:

Birkaç yıldır, HEF Grup mevcut çevresel zorlukları bir öncelik haline getirmiş, araştırma bütçesinin %50’sini çevresel konulara ayırmıştır. Yüzey sürtünmesini iyileştiren triboloji, arabalar ve uçaklar vb.’de yakıt tüketimini azaltarak CO2 emisyonlarını azaltmayı sağlamaktadır. Fotovoltaik enerji, termal güneş enerjisi, hidrojen hücreleri, su arıtma vb. HEF’in ele aldığı ve sürdürülebilir gelişime katkı sağlamak istediği konulardır. Son olarak, HEF ağır metaller kullanan ve uygulanması kirlilik oluşturan elektrolitik işlemler için bunların yerine geçebilen çok sayıda yenilikçi ve temiz işlem (sert krom, nikel kadmiyum vb.’nin değiştirilmesi) sunmaktadır.