Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

Çevre

CLIN işlemleri, ısıtıldığında sıvı hale gelen nitrokarbürleme (kimyasal rejenerasyon ve doldurma) tuzları ve pasifleştirme tuzları kullanır.

CLIN işlemleri için kullanılan tuzlar hiçbir siyanür izi içermez. Bunlar, alkalin mineral tuzlarından (karbonatlar ve siyanatlar) oluşur ve bu nedenle REACH yönetmeliklerine veya SEVESO direktifine tabi değildir.

İlişkili üretim ekipmanı sayesinde CLIN işlemi hizmetleri sunan bir üretim tesisi kurmak için yerel izinler (AB’de veya AB dışında) kolaylıkla ve hızlı şekilde alınabilmektedir.

Ayrıca, 2011 yılında Bremen Üniversitesi (Almanya) tarafından yayınlanan çeşitli nitrokarbürleme proseslerinin ekolojik etkisi üzerine Alman Araştırma Konseyi tarafından desteklenen bir çalışma, gaz nitrokarbürleme proseslerine kıyasla CLIN proseslerini uygun görmüştür.

Bu çalışma, tüketilen enerjiyi, oluşturulan emisyonları ve atıkları hesaba katarak yıllık 1390 tonluk krank mili üretimi üzerinden çeşitli nitrokarbürleme proseslerinin ekolojiye ve sağlığa etkilerini değerlendirmektedir.

Bu nedenle, gaz prosesleri sunan çok sayıda rakibimizin oluşturmaya çalıştığı tuz banyosu nitrürleme imajı gerçek değildir ve temelsizdir.

Hem AB’de hem AB dışındaki sabit büyümemizin onayladığı gibi CLIN işlemleri bunların önünde iyi bir geleceğe sahiptir.