3B optik bileşenler

Prizmalar (tam veya kısmi yansıtmalı)

Küresel mercekler (dışbükey, çift dışbükey, içbükey, çift içbükey düzlem)

Silindirik mercekler (dışbükey düzlem, içbükey düzlem)

Küpler ve separatörler

Geciktirme plakaları ve separatör