Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

CLIN ve Gazlı Nitrokarbon Karşılaştırmaları

CLIN prosesleri sınırlı sayıda işlem parametresi kullanır: İşlem süreleri, işlem sıcaklığı kimyası ve banyoların temizliği.

Bu parametreler kusursuz şekilde kontrol edildiğinde mükemmel işlem tekrarı ve stabilizasyon sunar.

CLIN işlemlerinin gaz proseslerine kıyasla temel avantajları şunlardır:

CLIN prosesleri ve gazlı nitrürleme prosesleri arasında daha ayrıntılı şu birkaç karşılaştırma verilebilir:

Parçaların temizliği:

Bir CLIN prosesi için parçaların temizliği sadece orta derecede etkiye sahiptir. Aslında, basit alkali yağ alma yeterlidir. Bu, işlem öncesinde yoğun temizliğin gerektiği gazlı nitrürleme prosesi için geçerli değildir.

İşlem sıcaklığı:

20 °C’lik bir sıcaklık değişimi bileşik tabaka kalınlığında %50 oranında bir değişim oluşturabilir. Bu nedenle bu parametreyi kontrol etmek önemlidir.

Bir CLIN prosesinde, sıcaklık dağılımı tek biçimlidir ve iletim yoluyla üretildiği için ısı aktarımı çok hızlıdır. Aslında, banyoda 2 uzak nokta arasındaki sıcaklık farkı 1 °C’yi aşmaz.

Bu, etkileşime girmesi için radyasyon veya konveksiyon yoluyla yavaşça sıcaklığa getirilen bir soğuk gaz akışına neden olan gaz prosesleri için geçerli değildir. Aynı yük için sıcaklık farkları CLIN proseslerinden 10 ila 20 kat daha büyüktür. Bu nedenle gaz prosesleri işlem sırasında parçaların deformasyonuna ve sonuçların kayda değer şekilde değişmesine daha fazla maruz kalır.

Kimya:

CLIN proseslerinin kimyası yoğun üretimde bile çok kararlıdır. Günlük bir rejenerasyon ve düzenli bir kimyasal analiz yeterlidir.

CLIN proseslerinin nitrojen gücü gazlı nitrokarbürleme proseslerinin nitrojen gücünden yaklaşık 1000 kat daha yüksektir. Bir gazlı nitrokarbürleme fırınının içindeki atmosferi analiz etmek zordur. Analiz karmaşık ve tahminidir.

İşlem süreleri:

Gaz işlem süreleri CLIN işlem sürelerinden 3 ila 6 kat daha uzundur.

Çevre:

CLIN proseslerinin çevreye etkisi burada daha ayrıntılı verilmektedir.

Gaz prosesleri, kendi kısımlarında, Toksik, Kirletici ve Korozif olarak sınıflandırılan bir nitrürleme gazı olan Amonyağı kullanır. Fırın hacminin yaklaşık 3 katına karşılık gelen miktarda nitrürleme gazı gereklidir.

İşlem sırasında amonyak bütünüyle ayrışmaz ve fırının gaz bacaları aracılığıyla atmosfere boşaltılır. Bu nedenle baca gazları aşağıdaki şeklin gösterdiği gibi çok yüksek olabilecek bir amonyak konsantrasyonuna sahiptir.